Traadi painutus  •  Traadi õgvendus
Kontaktkeevitus  •  Punktkeevitus