Suruõhusüsteemi uuendamine

Pakkumuse esitamise tähtaeg 07.12.2021 16.00 GMT +2, tööde valmimise tähtaeg on 5 kuud lepingu sõlmimisest.

Täiendava informatsiooni saamiseks ja selgituste küsimiseks palume end registreerida hankele Riigihangete Registris (viitenumber 243029) https://riigihanked.riik.ee/.
Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist (projekt number 2014-2020.4.03.21-0682).

Tegemist ei ole hankijaga riigihangete seaduse tähenduses. Hanke läbiviimisel järgitakse riigihangete seaduse §3 üldpõhimõtteid.