Automaatlaoga laserlõikuspink

Pakkumuse esitamise tähtaeg 04.04.2022 15:00 GMT +3, kõik tööd peavad olema vastu võetud hiljemalt 10 kuud peale hankelepingu sõlmimist.

Täiendava informatsiooni saamiseks ja selgituste küsimiseks palume end registreerida hankele Riigihangete Registris (viitenumber 244885) https://riigihanked.riik.ee/.
Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist (projekt nr 2014-2020.4.03.21-0683).

Tegemist ei ole  hankijaga riigihangete seaduse tähenduses. Hanke läbiviimisel järgitakse riigihangete seaduse  § 3 üldpõhimõtteid.