Töökohapõhine õpe Eestis ja Euroopas

31. March 2016

Märtsi alguses käis meie turundusjuht Maria Tiidus Saksamaal Berliinis tutvumas duaalse kutseharidussüsteemiga. Visiidi raames arutleti kaubanduskodade ja majanduse rolli üle. Milline näeb välja töökohapõhine õpe Saksamaal? Põhierinevuseks võib tuua kutsesuunitluse protsessi alguse põhikoolis 7. klassis. Majandus dikteerib, mis alade inimesi koolitada on vaja. Töötuse määr on Berliinis madalaim. Selge on see, et antud süsteemi üks ühele Eestisse ületoomine ei saa olla ja ei olegi mõistlik. Küll aga on meil võimalus üle tuua printsiip, et ettevõte peaks tegema palju suuremat koostööd kõrgkoolidega. Mida rohkem kaasata ettevõtteid kutseõppesse, seda suurem on tõenäosus, et kutseõpe hakkab liikuma soovitud suunas ja pakkumise ja nõudluse vahel tekib omavaheline loogiline seos. Kitman Thulema eesmärk on aidata kaasa kutseõppe taseme tõusule ja pakkuda oma ettevõttes õppuritele võimalikult palju praktilisi oskusi. Oleme huvitatud kahesuunalisest koostööst kõrgkoolidega – võtta noori vastu enda ettevõttesse õppima ja samuti pakkuda oma ettevõtte töötajatele täiendõppe võimalusi.